Uued juhised elektromagnetkiirguse mõju vähendamiseks.

Rahvusvahelise Mitteioniseeriva Kiirguse Kaitse Komisjon (International Commission on  Non‐Ionizing Radiation Protection, edaspidi ICNIRP) uurib, koostab ja väljastab teaduspõhiseid nõuandeid ja juhiseid mitteioniseeriva kiirguse tervise- ja keskkonnamõjude kohta, et kaitsta inimesi ja keskkonda võimalike kahjude eest.

Mitteioniseeriv kiirgus on näiteks infrapunakiirgus, raadio- ja mikrolained ning  ultraviolettkiirgus. Igapäevaelus edastavad mitteinoiseerivat kiirgust tavalised allikad nagu päike, kodumasinad, mobiiltelefonid, WiFi ja mikrolaineahjud.

ICNIRP avaldas 2020. aasta märtsis värsked nõuanded elektromagnetilise spektri vahemikus 100 kHz – 300 GHz leviva mitteioniseeriva kiirguse kohta ja juhised, kuidas tagada võimalikult vähene kokkupuude ning mõju inimestele ja keskkonnale.

ICNIRP töötab välja ning avaldab nõuanded ja juhised mida kasutavad piirkondlikud, riiklikud ja rahvusvahelised kiirguskaitseorganid, näiteks Maailma Terviseorganisatsioon ja Terviseamet. 

Mida siis värsked juhised täpsemalt ütlevad? Dokument ise on pikk ja keeruline tekst, millesse süvenemine võtab väga kaua aega neil, kes ei ole antud valdkonna spetsialistid. Selleks, et lühiülevaadet saada tasub vaadatata videot ja tutvuda korduma kippuvate küsimuste ja vastustega kõnealuse dokumendi osas.

Hästi lihtsustatult ja kokkuvõtlikult öeldes on tegu dokumendiga, mis kehtestab ohutusnõuded elektromagnetilise spektri vahemikus 100 kHz – 300 GHz leviva mitteioniseeriva kiirguse kohta. Kuidas see Eesti konteksti asetub? Kui Eestis jõuab asi nii kaugele, et rajama hakatakse 5G maste, siis Terviseamet lähtub mastidele kasutusloa väljastamisel just nendest juhistest. 

ICNIRP on sõltumatu organisatsioon, mis ei allu ühegi riigi, ettevõtte ega organisatsiooni huvidele. ICNIRP-i liikmed ei esinda nende päritoluriiki ega instituuti ega tööta samaaegselt mõne muu sõltumatust kahtluse alla seadva organisatsiooni juures. ICNIRP rahastus tuleb rahvusvaheliste avalike asutuste toetustest, mitte erakapitalil põhinevatelt tööstustelt. Lisateave ICNIRP kohta