5G tehnoloogia ohutus

ICNIRP juhised

5G on ohutu, kui järgitakse 2020. aasta märtsis kehtestatud uusi kiirguspiiranguid, kinnitab Rahvusvaheline Mitteioniseeriva Kiirguse Kaitse Komisjon (ICNIRP). Eesti 5G arendajad ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet jälgivad samuti ICNIRP juhiseid.

International Commission on Non‐Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ehk eesti keeles Rahvusvaheline Mitteioniseeriva Kiirguse Kaitse Komisjon on rahvusvaheline sõltumatutest ekspertidest koosnev uurimisrühm, mis hindab elektromagnetkiirguse terviseriske.

ICNIRP väljastas 2020. aasta märtsis uued juhised, mis seavad piirangu kiirgusele, mis levivad raadiosagedusvahemikus 100 kHz kuni 300 GHz. Uus dokument sisaldab juhiseid ka millimeetrlainete kasutamiseks, mida võidakse telekommunikatsioonis rakendada tulevikus.

Dokument sisaldab üksikasjalikke juhiseid ja piiranguid, kuidas rakendada elektromagnetkiirgust nii, et see oleks ohutu inimestele ja keskkonnale. Tegelikkuses ei ole 5G tehnoloogia arendamiseks nii kõrgeid sagedusalasid vajagi, kui uued juhised ohutult kasutada lubaksid.

ICNIRP aseesimees dr. Eric van Rongen ütles märtsis avaldatud pressiteate vahendusel: „Me teame, et paljud inimesed maailmas on mures 5G ohutuse pärast ja me loodame, et värsked piirangud ja juhised aitavad hirme leevendada. Juhised on välja töötatud pärast suure hulga asjakohase teaduskirjanduse läbitöötamist ja ulatuslikku avalikku arutelu.“

Dr. Eric van Rongen kinnitas, et juhiste väljastamisel vaadati kriitilise pilguga üle 1998. aastal väljastatud juhised ja jõuti järeldusele, et need juhised on üsnagi ranged ja konservatiivsed ning tagaksid enamikul juhtudel piisava kaitse ka tänapäevaste tehnoloogiate puhul. „Sellegi poolest koostasime uued detailsemad juhised, mis hõlmavad ka kõrgemat sagedusvahemikku üle 6 GHz, mis on vajalik 5G ja tulevikus arendatavate tehnoloogiate jaoks. Kõige olulisem, mida inimesed peaksid teadma on see, et 5G tehnoloogia on ohutu, kui järgitakse ICNIRP kehtestatud juhiseid ja piiranguid elektromagnetkiirgusele.

Allikas: ICNIRP

5G Eestis

Eestis alustati 5G tehnoloogia esimesi testimi juba 2016. aastal. Telia avas oma klientidele 5G-võrgu 10. novembril 2020, olles sellega Eesti telekomioperaatorite seas esimene. 2022. aasta alguses anti konkursiga ametlikult välja kolm sagedusluba 5G sagedusalas 3410–3800 MHz. Need sagedused, mis kasutusele võeti on tegelikult ligilähedased nende sagedustega, mida juba 3G ja 4G kasutavad.

5G on kommertskasutuses Soomes, Hiinas, Lõuna-Koreas, USA-s, Suurbritannias, Šveitsis, Prantsusmaal, Hispaanias ja veel paljudes riikides. Lisaks käivad paljudes riikides katsetused ning kommertskasutusele võtmine on vaid aja küsimus.

Terviseameti lähtekoht

Terviseamet lähtub raadiosaateseadmete kooskõlastamisel sotsiaalministri 21.02.2002 määruses nr 38 „Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine“ kehtestatud piirväärtustest. Määrus omakorda on koostatud lähtudes Euroopa Komisjoni, WHO ja ICNIRPi suunistest. ICNIRP on välja toonud, et nende juhised arvestavad kõikide asjakohaste teadustöödega, mille teaduslikku väärtust on valideerinud vastava eriala eksperdid. Suunised vaadatakse teatud aja tagant üle ja vajadusel ajakohastatakse.

Kuigi seniste teadusuuringute tulemused ei ole leidnud tõendeid elektromagnetkiirguse tervist kahjustavast mõjust tingimusel kui nende ekspositsiooni tase jääb ICNIRPi soovituslikest elektromagnetväljade piirväärtustest madalamaks, siis on oluline märkida, et elektromagnetväljadega seonduvat uuritakse ja monitooritakse jätkuvalt, kogutakse uusi teaduslikke tõendeid, mida võiks seostada elektromagnetväljade mõjuga inimeste tervisele.

Sama seisukoht kehtib ka viienda põlvkonna (5G) mobiilsidestandardi tervise- ja keskkonnariskide kohta. Kui WHO, ICNIRP või Euroopa Komisjon leiavad uusi tõendeid elektromagnetväljade negatiivse tervisemõju kohta, siis reageerib ka Eesti riik vastate meetmetega. 

WHO on koostamas järjekordset terviseriski hindamist, mis puudutab kokkupuudet raadiosagedustega (sh 5G sagedused). Selle käigus vaatab WHO üle senised teaduslikud tõendid võimalike terviseriskide kohta, mis võiksid olla seotud 5G kokkupuutega ja juurutamisega. Terviseriski hindamise tulemused on kavas avaldada 2022. aastal.

Varasemad ülevaated elektromagnetkiirgusest ja tervisemõjudest: