5G Eestis

Eesti 5G teekaart

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja andnud Eesti 5G teekaardi aastani 2025. See on visioonidokument, mis paneb paika sammud, millega riik plaanib toetada Eestis 5G lahenduste kasutusele võtmist.

Eesti 5G teekaart selgitab, miks on 5G arendused Eesti majanduslikule konkurentsivõimele vajalikud. Mobiilsidevõrkude leviala arendamise ja järgmise põlvkonna mobiilsidetehnoloogia kasutuselevõtuga püsime rahvusvahelises majanduskeskkonnas konkurentsivõimelistena. 5G võrk on vajalik nii elanikele, avalike teenuste osutajatele kui ka seadmetele, millised üha
kasvava andmemahu edastamiseks vajavad usaldusväärset ja kiiret internetti.

5G tehnoloogia kasutuselevõtu eelduseks on välja ehitatud 4G võrk – Eestis on tänaseks 4G mobiilside kättesaadav 96% elanikkonnast, mis tagab riigile ja siinsetele ettevõtetele hea positsiooni 5G võrkude välja arendamiseks

Juulis 2017, Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise alguses kirjutasid Euroopa telekommunikatsiooniministrid alla ühisele 5G deklaratsioonile. Sellega pandi alus 5G võrgu arendamiseks ja ettevõtetele investeerimiskindluse loomiseks Euroopas. Järgnevalt lepiti kokku üleeuroopaline detailne 5G tegevuskava.

Euroopa Liidu riikide ühine eesmärk on jõuda 2025. aastaks selleni, et kõigis Euroopa Liidu liikmesriikide suurlinnades on olemas 5G ühenduvus.

Mida toob endaga kaasa 5G tehnoloogia? Kui 5G võrgud on Eestis välja arendatud ja sideettevõtted saavad pakkuda 5G teenuseid, siis saab Eestis toimuda järgmine suur tehnoloogia arenguhüpe. 5G võimaldab välja arendada uusi tehnoloogilisi lahendusi, nii teenuseid, rakendusi kui ka seadmeid. Tänu kiirele mobiilsidele saavad internetiühenduses olla ja omavahel suhelda targad seadmed meie ümber, mis aitab arendada paljusid erinevaid valdkondi alustades tervishoiust ja lõpetades transpordi ja tootmisega.

Tehnoloogia arenguhüppega saab Eesti riigi majandus konkurentsivõimelisemaks maailma juhtivate riikide seas.

Loe pikemalt: MKM Eesti 5G teekaart (PDF)

Eesti 5G arenduste hetkeseis

5G tehnoloogia on kommertskasutuses juba näiteks Soomes, Hiinas, Lõuna-Koreas, USA-s, Suurbritannias, Šveitsis, Prantsusmaal, Hispaanias ja veel paljudes riikides. Lisaks käivad paljudes riikides katsetused ning kommertskasutusele võtmine on vaid aja küsimus.

Eestis on Telia avanud juba ligi 200 5G-tugijaama ja Elisa on praeguseks 5G võrguga katnud umbes pool Eesti elanikkonnast. 

Sagedused, mis lähiajal Eestis 5G tehnoloogia kasutuselevõtmiseks välja jagatakse on tegelikult ligilähedased nende sagedustega, mida juba 3G ja 4G kasutavad. 5G tehnoloogia rakendamiseks jagati avaliku konkursi korras välja sagedusload sagedusvahemikus 3410–3800 MHz.

Täpsem info konkursi kohta on leitav TTJA kodulehel.

Mobiilside areng Eestis

1980

1G – ESIMESE PÕLVKONNA MOBIILSIDE. 1980. aastal kasutusele võetud mobiiltelefoniside põhines analoogsidel. Võrreldes 1G eelkäija – traditsioonilise raadiotelefoniga – võimaldas 1G mobiilside tugijaamade piirkondade vahel liikudes kõnet katkestuseta jätkata. 1G mobiilside võimalusi kasutasid väga vähesed inimesed, suurem osa elanikkonnast suhtles lauatelefonide abil.

1998

2G – TEISE PÕLVKONNA MOBIILSIDE. Esimene GSM võrk avati Eestis 1998. aastal. Digitaalsidel põhinev mobiilsidetehnoloogia tõi kaasa SMS-id, parema kõne kvaliteedi ja mobiilandmeside krüpteerimise võimaluse. 2G tulekuga jõudis mobiilside massidesse ning müügile ilmusid üha uuemad mobiiltelefonide mudelid. Kaasaskantav mobiiltelefon sai igapäevaseks suhtlusvahendiks.

2005

3G – KOLMANDA PÕLVKONNA MOBIILSIDE. Esimene 3G kõne Eestis toimus EMT võrgus 2003. aastal ning kommertskasutusse võeti 3G 2005. aastal. 3G tulekuga jõudis meie telefonidesse mobiilne internet, videokõned, andmeside ja teised interneti teenused. Alates 3G mobiilsidetehnoloogia kasutusele võtmisest on meil võimalus pea igas Eestimaa nurgas internetiteenuseid kasutada.

2014

4G – NELJANDA PÕLVKONNA MOBIILSIDE. Kiirem andmeside, sujuv ühenduvus, suurem turvalisus ja võimalus ka kiire liikumise juures internetti kasutada, on vaid mõned 4G eelised. Eestis tehti esimene 4G kõne 2014. aastal. Täna saavad juba suurem osa Eesti elanikest 4G teenuseid tarbida ning üha rohkem seadmeid vajab püsivat mobiilset internetti.

2019

5G – VIIENDA PÕLVKONNA MOBIILSIDE. 2019. aastal kuulutati välja sagedusalade konkursse esimeste 5G võrkude kasutusele võtmiseks. Eestis on jätkunud 4G leviala laiendused ning tänaseks on 4G mobiilside kättesaadav 96% elanikkonnast, mis tagab riigile ja siinsetele ettevõtetele hea positsiooni 5G välja arendamiseks.

2020

SAGEDUSLUBADE KONKURSS sagedusala 3410–3800 MHz rakendamiseks 5G mobiilside jaoks.

2021

Konkurss 0,7 GHz sagedusele

2021

Konkurss 26 GHz sagedusele

2025

Sideettevõtted pakuvad 5G teenuseid ja Eestis on toimunud tehnoloogia arenguhüpe. Massiivseid andmemahte saab silmapilkselt liigutada ning see võimaldab pidevas ühenduses hoida kogu elu meie ümber alates nutikelladest ja telefonidest kuni robotiteni tööstusettevõtetes ja isejuhtivate sõidukiteni linnaliikluses. Eesti uued iduettevõtted arendavad maailmatasemel tooteid ja teenuseid, kasvanud on riigi konkurentsivõime ja majandus.