Kristjan Port: kuidas suhtuda 5G tehnoloogiasse?

Tallinna Ülikooli liikumis-, tervise- ja sporditeaduste suuna juht Kristjan Port on seisukohal, et teaduses ja uutes tehnoloogiates on alati nüansse, mida ei saa lihtsasti selgitada ja võivad jääda hoomamatuks neile, kes igapäevaselt teadusega ei tegele. Port on aga veendunud, et 5G tehnoloogiat ei tasu karta.

Oktoobris ilmunud Maalehe artiklis tõdes Kristjan Port, et paljude suurte revolutsiooniliste arengute eel on ühiskonnas domineerinud skeptiline suhtumine uuendustesse ja usuti, et küllap kõik jätkub vanaviisi. Aga tehnoloogiarevolutsioonid on toimunud siiski, näiteks tõrjusid autod linnadest hobused vaid umbes tosina aastaga, internet jõudis kodudesse veelgi kiiremini ning mobiilne internet on vaid paari aastaga meie igapäevast elu väga palju muutnud. Ka 5G tehnoloogia puhul on skeptikuid palju, kuid oodata on põnevaid uusi lahendusi, mis inimeste elu lihtsamaks ja turvalisemaks aitavad muuta.

Edasi.org portaalis avaldatud arvamusloos kinnitas Kristjan Port, et 5G tehnoloogial on potentsiaali aidata linnadel areneda jätkusuutlikumaks. Eelmise sajandi alguses elas linnades 15% Maa elanikest. Sajandi keskel juba iga kolmas. Alanud sajandi alguses iga teine ja 2050. aastaks ennustatakse kolmveerandi inimkonna siirdumist linnadesse. Eesti linnastumine on üks kiiremaid OECD riikide seas (linnades elab 69,4% elanikest). Seega on linnastumine ühest küljest paratamatu areng, aga 5G tehnoloogia võimaldab muuta linnad keskkonnasäästlikumaks, kui need seni on olnud.

5G tehnoloogiasse soovitab Kristjan Port suhtuda rahulikult. Uusi tehnoloogiaid, mida arendavad tippteadlased ei maksa karta, sest teadusmaailm on tänaseks juba oma vigadest õppinud. See tähendab, et igat uut tehnoloogiat on enne massideni viimist piisavalt palju katsetatud. Lisaks aitavad inimeste tervist ja keskkonda kaitsta erinevad piirangud ja regulatsioonid.