Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kinnitas 5G konkursi tingimused  

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kinnitas avaliku konkursi tingimused sagedusoksjoni korraldamiseks esimeses 5G sagedusalas 3410–3800 MHz ning konkursile läheb 3 sisuliselt võrdset sagedusluba.

«Mul on väga hea meel, et saame viimaks edasi minna 3 aastat tagasi pooleli jäänud sageduskonkursiga. 5G on pikalt oodatud tehnoloogia, mis saab järgmistel aastatel meie majanduse arengu, tootlikkuse ja konkurentsivõime kasvu aluseks. Tänu ülikiirele andmesidele saavad arenguhüppe teha paljud valdkonnad, nagu näiteks IT ja tehnoloogia, side, meditsiin, transport, aga ka kultuur,» selgitas minister Andres Sutt.

Tema sõnul on sideettevõtjatega peetud konsultatsioonide põhjal lõpuks jõutud lahenduseni, mis tagab konkurentsi turul, kuid võimaldab samas ka 5G eeliseid maksimaalselt ära kasutada. «Andmeedastuskiirus sõltub sagedusploki suurusest ning sagedusala jaotamine kolmeks osaks võimaldab sideettevõtjatel ehitada üle-eestilisi sidevõrke, võttes samal ajal arvesse ka Venemaa poolseid piiranguid,» lisas Sutt.

Kõik kolm sagedusloa võitjat saavad sagedusalas 3410–3600 MHz vastavalt sagedusloale 70 MHz / 60 MHz / 60 MHz nn kasulikku sagedusplokki, kus Venemaa poolt tingitud piirangud puuduvad ning sagedusalas 3600–3800 MHz vastavalt sagedusloale 60 MHz / 70 MHz / 70 MHz Venemaa poolsete piirangutega sagedusplokki.

Konkursi tingimustes seatakse loa saajatele kohustus teha 5G teenus lõpptarbijatele kättesaadavaks ühe aasta jooksul alates sagedusloa andmisest. Samuti kohustus paigaldada kahe aasta jooksul üle Eesti vähemalt 200 tugijaama, millest 100 võivad asuda Harju maakonnas ning ülejäänud maakondades peab olema vähemalt viis tugijaama.

«Eesmärk on, et sageduslubade võitjad alustaksid koheselt Eestis 5G võrgu arendamist ning meie ettevõtted saaksid võimalikult kiiresti alustada uute teenuse loomise ja katsetamisega. Tean, et ettevõtjad on selles suunas juba palju eeltööd ära teinud ning ma ei kahtle selles, et peagi on Eesti taas maailma 5G arengu esirinnas,» lisas minister.

Konkursi tingimused sisaldavad ka viidet 1. veebruarist jõustuvatele infoturbe nõuetele, mida sagedusloa võitnud sideettevõtja sidevõrgus kasutatava riist- ja tarkvara kasutamisel järgima peab.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet taaskäivitab konkursi esimesel võimalusel pärast elektroonilise side seaduse muudatuste jõustumist ehk peale 1. veebruari. Seejärel on sideettevõtjatel 60 päeva aega konkursile registreeruda, peale seda konkurss käivitub ning jagatakse välja sagedusload.