5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuring

Civitta Eesti AS koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga viis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi 5G teenuste kasutusjuhtude tuvastamise uuringu. Selle eesmärgiks oli kaardistada Eesti 5G võrgu kasutusvaldkonnad ning – juhtumid, et luua eeldused uute struktuurivahendite meetmete kavandamiseks valdkondades, kus on 5G rakendamisest näha selget valdkonna arengut toetavat perspektiivi.

Uuringu fookusesse kuulusid kaheksa valdkonda:

  • digikultuur
  • ühendatud mobiilsus
  • tööstus
  • siseturvalisus
  • targad linnad, piirkonnad ja kogukonnad • keskkond
  • energeetika
  • põllumajandus

Uuringu tulemusel tuvastati kaheksas valdkonnas 21 erinevat potentsiaalset 5G-l põhinevat kasutusjuhtumit. Kõigi kaardistatud kasutusjuhtumite puhul hinnati avalikku valdkondliku mõju, 5G võrgu vajadust kasutusjuhtumi ellukutsumiseks ning küpsusastet (kas teenus on ellukutsutav 3-5 või 5-10 aasta perspektiivis). Lähtuvalt avaliku valdkondliku mõju hinnangust tuvastati igas valdkonnas kuni kaks suurema potentsiaaliga kasutusjuhtumit. Joonis 11 kujutab kaardistatud kasutusjuhtumeid, kus igas valdkonnas on eristatud suurema potentsiaaliga kasutusjuhtumid, mida uuringu käigus analüüsiti põhjalikumalt.

Uuringuga saab tutvuda siin.