11 kõige olulisemat küsimust 5G kohta

Miks on 5G võrku vaja, kellele seda kõige rohkem on vaja, mida võidab sellest tavaline mobiili või arvutikasutaja, kuidas hakatakse 5G maste rajama, miks 5G-võrk vajab mastide vahel lühemaid vahemaid kui 4G ja kas 5G tulekuga tuleb ka telefonid välja vahetada, nendele ja veel mitmele olulisele küsimusele vastab Telia tehnoloogiajuht Andre Visse.

1. Millisesse seisu jääks Eesti, kui meil 5G-võrku ei oleks või see oleks piiratud, aga teised riigid seda vabalt kasutaks?

Eestile kui e-riigile ja kiirelt arenevale digiühiskonnale oleks sellel üsnagi katastroofilised tagajärjed, mis mõjutaks negatiivselt kõiki meie eluvaldkondi. Siin võiks lausa sellise paralleeli tuua, et kuidas oleks Eesti riik ja majandus toiminud kevadise eriolukorra ajal kui meil poleks kasutada olnud 4G tehnoloogiat. Paljude ettevõtete, riigiasutuste, koolide, lasteaedade ja muude asutuste töö oleks pehmelt öeldes olnud halvatud. Lisaks on 5G tulevikus oluline alustehnoloogia erinevatele tööstus ja tootmisettevõtetele ning loomulikult tehnoloogia sektorile. Seega oleks äärmiselt keeruline ilma maailmatasemel 5G võimekust omamata meelitada meile välisinvesteeringuid. 

2. Milline tehnoloogiasektor praegu 5G-võrku hädasti vajab ja selle puudumine on juba arengu piduriks?

Kuna edastatavad andmemahud pidevalt kasvavad, internetti ühendatakse järjest enam seadmeid ning nii inimeste kui ettevõtete vajadus kiiremate ja võimekamate ühenduste järele pidevalt kasvab, siis vajavad 5G tehnoloogiat peagi veelgi rohkem väga erinevad eluvaldkonnad: transport, meditsiin, meelelahutus, side, IT ja tehnoloogia, kultuur jne. Tänased 4G võrgud lihtsalt ei jõua varsti pidevalt kasvavaid andmemahte teenindada. Lisaks tuleb mainida, et 5G on võimaldav alustehnoloogia, mis loob eeldused innovatsiooni tekkeks kõigis eelpool mainitud tegevusvaldkondades.

3. Iseautodest on seoses 5G-ga palju räägitud, aga need jäävad suurele osale inimestest ilmselt kättesaamatuks ka mitmekümne aasta pärast. Mida konkreetselt aga võidab tavaline kodune arvutikasutaja, telerivaataja, mobiilikasutaja? Miks ta peaks 5G-ühendust tahtma?

Tavalisele mobiili- või koduteenuste (TV, koduinternet) kasutajale tähendab 5G veelgi paremat võrgukvaliteeti ja suuremaid kiiruseid, kui seda võimaldab täna 4G tehnoloogia. See omakorda loob eelduse senisest tunduvalt mahukamate tulevikulahenduste (nt virtuaalreaalsus vms) kasutamiseks. Inimeste ja ettevõtete nõudlus kiiremate ja paremate ühenduste järele kasvab pidevalt.

4. Kas 5G-võrgu üleilmne kasutuselevõtt võimaldab mingis eluvaldkonnas teha samalaadset revolutsiooni, mis oleks võrreldav näiteks interneti või mobiiltelefonide kasutuselevõtuga?

See pole välistatud, kuna täna me veel ei tea, milliseid ärimudeleid, uusi teenuseid või tehnoloogiaid võib tänu 5G-le sündida. Näiteks koos 4G-ga kaasnes sotsiaalmeedia revolutsioon, mis muutis kõike seda, kuidas me täna meediat ja meelelahutust tarbime või üksteisega suhtleme. Samuti aitas 4G kaasa äppide ehk rakenduste tööstusharu tekkele. Seega pakub kindlasti ka 5G meile midagi täiesti uut ja seninägematut.

5. Kas oskaksite tuua mõne näite, kui kiire on 5G-võrgus andmevahetus võrreldes 4G-ga?

5G andmevahetus on 4G-ga võrreldes kordades kuni kümnetes kordades kiirem. Palju sõltub siin aga riigi otsustest kuidas ja kui palju piiratud sagedusressurssi operaatorid omandada saavad. Tänaseks on näha, et juba avatud 5G võrkude keskmiste kiiruste erinevus 4G kiirustest on riigiti väga varieeruv, ulatudes samaväärsest kasutuskogemusest kuni mitmekümne kordse kiiruse vaheni.

6. Miks peavad 5G-võrgu puhul olema mastide vahemaad lühemad kui 4G puhul?

Fakt, et 5G-võrgu puhul peavad mastide vahemaad olema lühemad kui 4G puhul on levinud linnalegend. Tegelikkuses räägime tavapärase mobiilse andmeside korral 5G puhul siiski samast mastitaristust, mis on juba olemasolev ja täna 4G tehnoloogiat teenindav infrastruktuur. 5G tehnoloogia võimaldab kasutusele võtta kolm täiendavalt sagedusvahemikku – madal sagedusala(700MHz) IoT kasutusjuhu ja mobiililevi üleriigilise katte tekitamiseks, keskmine sagedusala (3,5GHz) mobiilse andmeside kasutusjuhu tarbeks (võrreldav tänase 4G-ga) ja kõrge sagedusala (nn. millimeter wave ehk 27GHz) kõrge kasutuse kontsentratsiooniga piirkondade ja ülikiirete andmeside kiiruste pakkumiseks. Neist ainult viimane vajab tihedamat antennide paigutust, kuna efektiivne leviraadius jääb maksimaalselt mõnesaja meetri raadiusesse. Viimane kasutusjuht leiab rakendust peamiselt tiheasustus alade – kontsertsaalide, staadionite, väljakute jne – läheduses, selleks, et teenindada suurt hulka kliente samaaegselt.

7. Milline on sobivaim kaugusvahemik kahe masti vahel, et 5G-võrgus liiguks andmed võimalikult kiiresti ja ei tekiks viivitust?

Nagu eelmises vastuses juba mainitud, siis 5G mobiilse andmeside tarbeks kasutatava keskmise sagedusvahemiku efektiivne leviraadius on sarnane tänasele 4G-le (kuni 5 km) ning tänane mastitaristu suuresti piisav 5G jaoks. Kõrge sagedusvahemiku kasutuse korral jääb efektiivne leviraadius mõnesaja meetri piiresse.

8. Kui 5G-võrk vajab mastide vahel lühemaid vahemaid kui 4G, siis kuidas see mõjutab meie maastikku ja loodust? Kas me näeme tulevikus palju rohkem antenne ja maste maanteede ääres, linnades majade katustel jm ning ka maal vähese asustusega paikades?

Esialgu 5G võrgu rajamine ilmselt kuidagi linna- või maastikupildis tänasega võrreldes ei eristu ning tugijaamu paigaldatakse valdavalt olemasolevatesse kohtadesse. Tulevikus aga hakkavad mobiilioperaatorid oma vanu tehnoloogiaid (nt 2G ja 3G) sulgema, tehes niimoodi ruumi uuematele tehnoloogiatele (nt 4G ja 5G).

9. Kas 5G tulekuga kaovad kõrged 4G mastid maastikult? Kui kaovad, siis millised on 5G mastid/antennid, mida me hakkame teede ääres ja mujal looduses nägema?

Tegelikult pole olemas sellist asja nagu 4G mastid – on mobiilimastid, mille külge saab kinnitada kõigi erinevate mobiilside tehnoloogiate (ehk nii 2G, 3G, 4G ja 5G) tugijaamu/saatjaid. Seega mobiilimastid uue tehnoloogia tulekuga kuhugi ei kao. Uute mobiilimastide paigaldamine sõltub eeskätt nõudluse/mobiililiikluse kasvust maapiirkondades – kerkivad uued elamupiirkonnad, noored pered kolivad linnast välja. Täiendavate mastide rajamine toimub kooskõlas maaomanike ja kohalike omavalitsustega saavutatud kokkulepetega.

10. Kas praegustes enimlevinud mobiilides, nii nutitelefonides kui ka nuputelefonides, saab 5G-d kasutada või on vaja osta uued telefonid?

5G tehnoloogia pakutavate võimaluste jaoks on vaja seda tehnoloogiat toetavaid seadmeid, seega jah – klient peab selleks soetama uue seadme, olgu selleks siis 5G toega telefon, kodune ruuter või mõni muu seade. Ehk olukord on täpselt sama, nagu varem näiteks 4G või 3G puhul.

11. Milline on 5G-võrkude rajamise ajakava? Millal saavad linnad kaetud, millal maanteed ja millal jõuab 5G väiksema asustusega maapiirkonda?

5G võrkude areng hakkab toimuma järk-järgult ning nende ehitamine toimub paljuski samal põhimõttel nagu varasemate „G“-de puhul – alguse saab see suurematest linnadest ja tiheasustusega aladest ning liigub seejärel samm-sammult ka teistesse piirkondadesse. Samuti näeme ilmselt n-ö lokaalseid 5G võrke, mis mõeldud näiteks just kindlate ettevõtete tarbeks (nt suuremad tootmisfirmad jne).